QUYẾT ĐỊNH SA THẢI CỬA HÀNG TRƯỞNG - NGUYỄNANH SƠN - 441 ÔNG ÍCH KHIÊM

QUYẾT ĐỊNH SA THẢI CỬA HÀNG TRƯỞNG - NGUYỄNANH SƠN - 441 ÔNG ÍCH KHIÊM

Lý do: 1. Nợ hơn 200 công việc định kỳ được giao; lơ là thực hiện và báo cáo. 2. Âm tiền mặt bán hàng và kho 3. Lơ là, không cung cấp các chứng từ mua hàng làm ảnh hưởng đến công việc chung của...

06/06/2022 - 261
QUYẾT ĐỊNH SA THẢI QUẢN LÝ - NGUYỄN VĂN KHƯƠNG - 535 TRẦN HƯNG ĐẠO

QUYẾT ĐỊNH SA THẢI QUẢN LÝ - NGUYỄN VĂN KHƯƠNG - 535 TRẦN HƯNG ĐẠO

Lý do 1: Không hoàn thành trách nhiệm trong công việc 2. Tự ý bỏ ca làm ảnh hương đến hệ thống công ty CỔ PHẦN TRANG BẾP

30/11/2021 - 275
QUYẾT ĐỊNH SA THẢI QUẢN LÝ - TỪ THỊ THU NGUYỆT - 24 LÊ HỒNG PHONG

QUYẾT ĐỊNH SA THẢI QUẢN LÝ - TỪ THỊ THU NGUYỆT - 24 LÊ HỒNG PHONG

Lý do: 1. Lơ là nhiều công việc cá nhân và công việc cửa hàng. 2. Thiếu trách nhiệm của vai trò quản lý cửa hàng 3. Kiểm tra không kiểm tra, bảo quản nguyên vật liệu dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh hệ thống MQ Bếp Trang.

07/04/2021 - 646
QUYẾT ĐỊNH SA THẢI QUẢN LÝ - NGUYỄN CHÍ TÂM - 186 PHAN CHÂU TRINH

QUYẾT ĐỊNH SA THẢI QUẢN LÝ - NGUYỄN CHÍ TÂM - 186 PHAN CHÂU TRINH

Lý do: 1) Lơ nhiều công việc cá nhân và công việc cửa hàng 2) Thiếu trách nhiệm của vai trò cửa hàng trưởng 3) Tuyển dụng nhân sự cho quán khác ngoài hệ thống 4) Ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh hệ thống MQ Bếp Trang...

13/06/2020 - 502
QUYẾT ĐỊNH SA THẢI QUẢN LÝ - DƯƠNG THỊ ANH ĐÀO - 24 PASTEUR

QUYẾT ĐỊNH SA THẢI QUẢN LÝ - DƯƠNG THỊ ANH ĐÀO - 24 PASTEUR

Lý do: 1) Lơ nhiều công việc cá nhân và công việc cửa hàng 2) Thiếu trách nhiệm của vai trò quản lý cửa hàng 3) Đối với cấp dưới: không dẫn dắt cửa hàng, đội nhóm hoàn thành công việc được giao gây nhiều ý kiến...

13/06/2020 - 991
QUYẾT ĐỊNH SA THẢI QUẢN LÝ - HỒ THANH XUÂN - 186 PHAN CHÂU TRINH

QUYẾT ĐỊNH SA THẢI QUẢN LÝ - HỒ THANH XUÂN - 186 PHAN CHÂU TRINH

Lý do: 1) Đối với công ty: Tự ý nghỉ ngang mà không báo trước 45 ngày theo quy định chung của Công ty & Luật lao động. Tuy nhiên, công ty không xử phạt 1/2 tháng lương theo quy định của Luật lao động. 2)...

13/06/2020 - 830
QUYẾT ĐỊNH SA THẢI PHÓ BẾP - NGUYỄN ĐỨC CHIẾN - 186 PHAN CHÂU TRINH ( 19/03/2020)

QUYẾT ĐỊNH SA THẢI PHÓ BẾP - NGUYỄN ĐỨC CHIẾN - 186 PHAN CHÂU TRINH ( 19/03/2020)

Lý do: Tự ý bỏ ngang công việc trong giờ làm việc lúc đông khách. Thiếu trách nhiệm trong công việc bảo quản nguyên vật liệu của bếp gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Thiếu trách nhiệm trong vai trò là Quản lý của bộ...

24/03/2020 - 749
Quyết định sa thải - Nguyễn Thị Kiều Lan ( 30/07/2018)

Quyết định sa thải - Nguyễn Thị Kiều Lan ( 30/07/2018)

1. Thiếu trách nhiệm trong quản lý - Gây thất thoát KHO - TÀI SẢN lên đến 11 triệu đồng - gây thất thoát TIỀN MẶT cuối ngày gần 10 triệu đồng. 2. Tự ý nghỉ việc quá 3 ngày không xin phép. 3. Vi phạm kỉ...

08/10/2018 - 449
Bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Quản Lý - Phan Hồng Dung (19.07.2018)

Bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Quản Lý - Phan Hồng Dung (19.07.2018)

1- Giả chữ ký trong Hợp đồng kinh tế mua bán (với Công Ty CP Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam), không xin ý kiến cấp trên và trình duyệt các nội dung trong hợp đồng. 2- Trì hoãn nhiều công việc được giao trong thời gian dài. 3- Nhiều...

02/08/2018 - 440
Quyết định sa thải - Nguyễn Công Hưng (23.07.2018)

Quyết định sa thải - Nguyễn Công Hưng (23.07.2018)

- Thường xuyên vi phạm quy định chung. - Không mặc đồng phục đúng quy định nhiều lần. - Đứng trực tại quầy thu ngân nhiều lần (trái quy định). - Tự ý sử dụng & cho mượn quỹ tiền mặt của chung mà không có sự cho phép của tập thể.

01/08/2018 - 378
Quyết định sa thải - Nguyễn Văn Tuấn (16/7/2018)

Quyết định sa thải - Nguyễn Văn Tuấn (16/7/2018)

Thiếu trug thực, trách nhiệm & năng lực để hoàn thành công việc.

17/07/2018 - 323