QUYẾT ĐỊNH SA THẢI QUẢN LÝ - NGUYỄN ĐỨC HÙNG - 212 BẠCH ĐẰNG

QUYẾT ĐỊNH SA THẢI QUẢN LÝ - NGUYỄN ĐỨC HÙNG - 212 BẠCH ĐẰNG

Lý do: Thiếu trung thực trong bán hàng (Bán hàng không xuất hóa đơn ngày 23.5.2023; 5.4.2024 ; 8.4.2024

22/04/2024 - 105
QD sa thải Quản Lý Nguyễn Tiến Thành - Cửa hàng Ông Ích Khiêm [Ngày 21.08.2018]

QD sa thải Quản Lý Nguyễn Tiến Thành - Cửa hàng Ông Ích Khiêm [Ngày 21.08.2018]

1. Thiếu trách nhiệm trong quản lý - Gây thất thoát KHO - TÀI SẢN lên đến 11 triệu đồng - Gây thất thoát TIỀN MẶT cuối ngày gần 10 triệu đồng 2. Tự ý nghỉ việc quá 3 ngày không xin phép 3. Vi phạm kỉ luật nhiều...

04/09/2018 - 351
Sa Thải Nguyễn Trần Hùng, ăn cắp 6 triệu đồng tiền mặt tại cửa hàng Pasteur (26.3.2018)

Sa Thải Nguyễn Trần Hùng, ăn cắp 6 triệu đồng tiền mặt tại cửa hàng Pasteur (26.3.2018)

- Ăn cắp 6 triệu đồng tiền mặt tại cửa hàng - Cung cấp tài liệu nội bộ cho bên thứ 3.

Huy Phan

05/08/2018 - 381
QD Sa Thải HỒ NHƯ QUỲNH, ăn cắp tiền mặt 27 triệu tại cửa hàng 441 OIK (ngày 02.09.2017)

QD Sa Thải HỒ NHƯ QUỲNH, ăn cắp tiền mặt 27 triệu tại cửa hàng 441 OIK (ngày 02.09.2017)

Lợi dụng sự tín nhiệm của cấp trên, HỒ NHƯ QUỲNH, ăn cắp tiền mặt 27 triệu tại cửa hàng 441 OIK (ngày 02.09.2017)

Huy Phan

05/08/2018 - 424