THƯỞNG UPSELL TUẦN 6C/2020

THƯỞNG UPSELL TUẦN 6C/2020

Cảm ơn sự nỗ lực của các bạn trong thời gian qua, Công ty trân trọng thông báo quyết định khen thưởng các bạn có tên sau đã đạt thành tích XUẤT SẮC về việc hoàn thành sứ mệnh UPSELL trong đợt này: THƯỞNG 100.000đ Trần Hà Trang...

22/06/2020 - 266