Tập thể đoàn kết vững mạnh - 10 Hà Bổng

Tập thể đoàn kết vững mạnh - 10 Hà Bổng

"Nhiều người chúng ta có thể làm được nhiều hơn là một số chúng ta, nhưng không ai trong chúng ta có thể làm được nhiều như tất cả chúng ta." - Tom Wilson - Chúc mừng Hà Bổng với danh hiệu Tập thể đoàn kết...

08/11/2018 - 264