Ứng tuyển vị trí Quản lý cửa hàng

Ứng tuyển vị trí Quản lý cửa hàng

* Du lịch nước ngoài : nhiều quốc gia / một năm * Bảo hiểm quốc tế cao cấp, chăm sóc sức khỏe * Đào tạo mỗi tháng theo giáo trình của MBA

Huy Phan

06/04/2019 - 1 364
HUỲNH PHÚC QUANG MINH (HN) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 13.11 - 19.11.2023

HUỲNH PHÚC QUANG MINH (HN) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 13.11 - 19.11.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 3.842.000 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 19.000 ĐỒNG * TUẦN 13.11 - 19.11.2023

6 ngày trước - 31
NGUYỄN ĐỨC SỰ (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 13.11 - 19.11.2023

NGUYỄN ĐỨC SỰ (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 13.11 - 19.11.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 21.170.130 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 105.000 ĐỒNG * TUẦN 13.11 - 19.11.2023

6 ngày trước - 28
NGUYỄN PHƯỚC UYÊN NHI (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 06.11 - 12.11.2023

NGUYỄN PHƯỚC UYÊN NHI (TD) ! NHÂN VIÊN CÓ DOANH THU UPSELL CAO NHẤT TUẦN 06.11 - 12.11.2023

* DOANH THU CÁ NHÂN: 34.114.830 ĐỒNG * THƯỞNG 0.5% DOANH THU CÁ NHÂN * SỐ TIỀN: 170.000 ĐỒNG * TUẦN 6.11 - 12.11.2023

2 tuần trước - 149
NGUYỄN THỊ TRANG (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023

NGUYỄN THỊ TRANG (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 30.10 - 05.11.2023

3 tuần trước - 53
NGÔ THỊ NGỌC TRÂM (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023

NGÔ THỊ NGỌC TRÂM (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 30.10 - 05.11.2023

3 tuần trước - 32
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 30.10 - 05.11.2023

3 tuần trước - 27
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023 (03 /14 PHIẾU)

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023 (03 /14 PHIẾU)

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 30.10 - 05.11.2023 * 03 / 14 phiếu bầu

3 tuần trước - 18
TRẦN LÊ NGUYÊN VŨ (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023 (06 /08 PHIẾU)

TRẦN LÊ NGUYÊN VŨ (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023 (06 /08 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 30.10 - 05.11.2023 * 06 / 08 phiếu bầu

3 tuần trước - 28
HÀ THỊ HIÊN (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023 (03 /10 PHIẾU)

HÀ THỊ HIÊN (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023 (03 /10 PHIẾU)

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 30.10 - 05.11.2023 * 03 / 10 phiếu bầu

3 tuần trước - 22
NGUYỄN THÀNH ĐẠT (TD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023 (06 /12 PHIẾU)

NGUYỄN THÀNH ĐẠT (TD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 30.10 - 05.11.2023 (06 /12 PHIẾU)

* THƯỞNG 180.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 30.10 - 05.11.2023 * 06 / 12 phiếu bầu

3 tuần trước - 80
NGUYỄN HUY (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 23.10 - 29.10.2023

NGUYỄN HUY (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 23.10 - 29.10.2023

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 23.10 - 29.10.2023

3 tuần trước - 31
NGUYỄN QUỐC THANH (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 23.10 - 29.10.2023

NGUYỄN QUỐC THANH (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 23.10 - 29.10.2023

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 23.10 - 29.10.2023

3 tuần trước - 25
HỒ THỊ TỨ NỮ (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 23.10 - 29.10.2023 (05 /08 PHIẾU)

HỒ THỊ TỨ NỮ (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 23.10 - 29.10.2023 (05 /08 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 23.10 - 29.10.2023 * 05 / 08 phiếu bầu

3 tuần trước - 12
HÀ THỊ HIÊN (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 23.10 - 29.10.2023 (02 /11 PHIẾU)

HÀ THỊ HIÊN (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 23.10 - 29.10.2023 (02 /11 PHIẾU)

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 23.10 - 29.10.2023 * 02 / 11 phiếu bầu

3 tuần trước - 19
TRẦN DUY TÂN (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 23.10 - 29.10.2023 (04 /13 PHIẾU)

TRẦN DUY TÂN (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 23.10 - 29.10.2023 (04 /13 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 23.10 - 29.10.2023 * 04 / 13 phiếu bầu

3 tuần trước - 6
NGUYỄN ĐỨC SỰ (TD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 23.10 - 29.10.2023 (04 /10 PHIẾU)

NGUYỄN ĐỨC SỰ (TD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 23.10 - 29.10.2023 (04 /10 PHIẾU)

* THƯỞNG 120.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/12 Đến 31/12/2023 * TUẦN 23.10 - 29.10.2023 * 04 / 10 phiếu bầu

4 tuần trước - 95
NGÔ THỊ NGỌC TRÂM (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 16.10 - 22.10.2023 (05 /10 PHIẾU)

NGÔ THỊ NGỌC TRÂM (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 16.10 - 22.10.2023 (05 /10 PHIẾU)

* THƯỞNG 150.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/11 Đến 30/11/2023 * TUẦN 16.10 - 22.10.2023 * 05 / 10 phiếu bầu

4 tuần trước - 39
TRẦN THỊ THÙY TRANG (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 16.10 - 22.10.2023 (05 /07 PHIẾU)

TRẦN THỊ THÙY TRANG (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 16.10 - 22.10.2023 (05 /07 PHIẾU)

* THƯỞNG 105.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/11 Đến 30/11/2023 * TUẦN 16.10 - 22.10.2023 * 05 / 07 phiếu bầu

4 tuần trước - 32
VÕ THỊ BÍCH THỦY (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 16.10 - 22.10.2023 (02 /06 PHIẾU)

VÕ THỊ BÍCH THỦY (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 16.10 - 22.10.2023 (02 /06 PHIẾU)

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/11 Đến 30/11/2023 * TUẦN 16.10 - 22.10.2023 * 02 / 06 phiếu bầu

4 tuần trước - 31