Nhân viên ham học hỏi - Nguyễn Chí Tâm - Lê Hồng Phong

Nhân viên ham học hỏi - Nguyễn Chí Tâm - Lê Hồng Phong

“Một cách nhanh nhất chắc chắn giúp duy trì tính sáng tạo: buộc bản thân phải học điều mới.” - Source -

17/11/2018 - 351
Nhân viên ham học hỏi - Ngô Tấn Huynh - Lê Hồng Phong

Nhân viên ham học hỏi - Ngô Tấn Huynh - Lê Hồng Phong

"Lý tưởng ấp ủ trong tâm trí sẽ tạo nên những hành vi phù hợp với lý tưởng." - E. Hubbart -

17/11/2018 - 307
Nhân viên ham học hỏi - Lê Hữu Tình - Phó tổng quản lí

Nhân viên ham học hỏi - Lê Hữu Tình - Phó tổng quản lí

"Hãy nắm lấy toàn bộ khối kiến thức mênh mông của loài người, đừng đóng khung trong một chuyên môn hạn hẹp" - N. De-lin-xki -

17/11/2018 - 308
Nhân viên ham học hỏi - Nguyễn Thị Hồng - Văn phòng

Nhân viên ham học hỏi - Nguyễn Thị Hồng - Văn phòng

"Tôi nghi ngờ tất cả những gì tôi chưa rõ. Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt cuộc đời." - F.Engel -

17/11/2018 - 285
Nhân viên ham học hỏi - Trần Thị Tố Nguyên - Lê Hồng Phong

Nhân viên ham học hỏi - Trần Thị Tố Nguyên - Lê Hồng Phong

"Nên có tham vọng lớn, nhưng phải thực tế và bắt đầu từ những việc nhỏ." Cùng nói lời chúc mừng với bạn Tố Nguyên - chi nhánh Lê Hồng Phong đã nhận được danh hiệu Ham học hỏi từ Bếp Trang!

02/11/2018 - 283
Nhân viên ham học hỏi - Trần Lê Nguyễn Vũ - Ông Ích Khiêm

Nhân viên ham học hỏi - Trần Lê Nguyễn Vũ - Ông Ích Khiêm

Là một trong những trưởng ca thường xuyên có đóng góp xuất sắc cho chi nhánh, Nguyên Vũ quan niệm, "Không có áp lực thì không vượt qua được sự lười biếng của bản thân". Bởi vậy, Vũ tự đặt mình vào những tiêu chuẩn...

02/11/2018 - 224