Hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng quy trình công ty Quý III/2018 - Phạm Thị Tài - Văn phòng điều hành

Hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng quy trình công ty Quý III/2018 - Phạm Thị Tài - Văn phòng điều hành

"Một người xuất sắc nhất chính là khi cố gắng hết mình khai phá tiềm năng của bản thân, không bao giờ vội hài lòng với những thành tựu đã có, ánh mắt luôn hướng về giấc mơ và mục tiêu của mình."

08/12/2018 - 227
Hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng quy trình của công ty Quý III - 2018 - Trần Ngọc Bảo - Văn phòng điều hành

Hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng quy trình của công ty Quý III - 2018 - Trần Ngọc Bảo - Văn phòng điều hành

"Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng." - Khuyết danh -

17/11/2018 - 260
Hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng quy trình công ty Quý III 2018 - Nguyễn Thị Quỳnh Trâm - Lê Hồng Phong

Hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng quy trình công ty Quý III 2018 - Nguyễn Thị Quỳnh Trâm - Lê Hồng Phong

"Dù chỉ một lần trong đời, hãy thử điều gì đó. Nỗ lực vì điều gì đó. Hãy thử thay đổi, không gì tồi tệ có thể xảy ra đâu." - Khuyết danh -

17/11/2018 - 211
Hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng quy trình của công ty Quý III/2018 - Nguyễn Hạ Thương - Văn phòng điều hành

Hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng quy trình của công ty Quý III/2018 - Nguyễn Hạ Thương - Văn phòng điều hành

“Nếu muốn thành công, bạn phải dấn thân vào những con đường mới, chứ không phải đi du lịch trên lối mòn của những thành công đã được thừa nhận.” - John D. Rockefeller -

17/11/2018 - 185
Hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng quy trình của công ty Quý III - 2018 - Nguyễn Phương Thùy - Văn phòng điều hành

Hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng quy trình của công ty Quý III - 2018 - Nguyễn Phương Thùy - Văn phòng điều hành

"Chướng ngại vật không nhất thiết phải làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc đi vòng qua nó."

17/11/2018 - 214