QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG - HUỲNH THỊ MỸ - CỬA HÀNG HB TỪ NGÀY 01/04/2021

QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG - HUỲNH THỊ MỸ - CỬA HÀNG HB TỪ NGÀY 01/04/2021

Lý do: Tăng lương định kỳ theo quy định công ty ( 26/30) từ ngày 01 tháng 04 năm 2021.

13/04/2021 - 540
QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG - ĐẶNG THỊ BÍCH NGÀ  - CỬA HÀNG 535 TRẦN HƯNG ĐẠO TỪ NGÀY 01/04/2021

QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG - ĐẶNG THỊ BÍCH NGÀ - CỬA HÀNG 535 TRẦN HƯNG ĐẠO TỪ NGÀY 01/04/2021

Lý do: Tăng lương định kỳ theo quy định công ty ( 26/30) từ ngày 01 tháng 04 năm 2021.

13/04/2021 - 395
QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG - NGUYỄN THỊ THANH ĐỨC - CỬA HÀNG OIK TỪ NGÀY 06/04/2021

QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG - NGUYỄN THỊ THANH ĐỨC - CỬA HÀNG OIK TỪ NGÀY 06/04/2021

Lý do:Chuyển qua Cửa hàng LHP làm bếp chính. Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty đến 25.000đ/h....

13/04/2021 - 618
QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG - NGUYỄN THỊ HOÀI VÂN - TRƯỞNG CA 24 LHP TỪ NGÀY 22/02/2021

QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG - NGUYỄN THỊ HOÀI VÂN - TRƯỞNG CA 24 LHP TỪ NGÀY 22/02/2021

Quyết định tăng lương - Nguyễn Thị Hoài Vân - Trưởng ca 24 LHP từ ngày 22/02/2021

03/03/2021 - 289
QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG - TỪ THỊ THU NGUYỆT - CỬA HÀNG 24 LÊ HỒNG PHONG TỪ NGÀY 16/05/2020

QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG - TỪ THỊ THU NGUYỆT - CỬA HÀNG 24 LÊ HỒNG PHONG TỪ NGÀY 16/05/2020

Quyết định nâng lương - Từ Thị Thu Nguyệt - Cửa hàng 24 Lê Hồng Phong từ ngày 16/05/2020

27/05/2020 - 251
QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG - ĐẶNG THỊ BÍCH NGÀ - CỬA HÀNG 24 LÊ HỒNG PHONG TỪ NGÀY 16/05/2020

QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG - ĐẶNG THỊ BÍCH NGÀ - CỬA HÀNG 24 LÊ HỒNG PHONG TỪ NGÀY 16/05/2020

Quyết định nâng lương - Đặng Thị Bích Ngà - Cửa hàng 24 Lê Hồng Phong từ ngày 16/05/2020.

27/05/2020 - 337