Ứng tuyển vị trí Quản lý cửa hàng

Ứng tuyển vị trí Quản lý cửa hàng

* Du lịch nước ngoài : nhiều quốc gia / một năm * Bảo hiểm quốc tế cao cấp, chăm sóc sức khỏe * Đào tạo mỗi tháng theo giáo trình của MBA

Huy Phan

06/04/2019 - 1 500
TRẦN THỊ TỐ NGUYÊN (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024

TRẦN THỊ TỐ NGUYÊN (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 1.4 - 7.4.2024

7 ngày trước - 18
PHAN THỊ HỒNG HẠNH (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024

PHAN THỊ HỒNG HẠNH (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 1.4 - 7.4.2024

7 ngày trước - 8
HOÀNG THỊ YẾN NHI (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024

HOÀNG THỊ YẾN NHI (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024

* THƯỞNG 100.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 1.4 - 7.4.2024

7 ngày trước - 15
PHẠM TIẾN ĐẠT (TD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024 (09 / 10 PHIẾU)

PHẠM TIẾN ĐẠT (TD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024 (09 / 10 PHIẾU)

* THƯỞNG 150.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 1.4 - 7.4.2024 * 09 / 10 phiếu bầu

7 ngày trước - 19
NGÔ THỊ NGỌC TRÂM (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024 (02 / 09 PHIẾU)

NGÔ THỊ NGỌC TRÂM (BD)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024 (02 / 09 PHIẾU)

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 1.4 - 7.4.2024 * 02 / 09 phiếu bầu

7 ngày trước - 9
NGUYỄN NHẬT HOÀNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024 (07 / 09 PHIẾU)

NGUYỄN NHẬT HOÀNG (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024 (07 / 09 PHIẾU)

* THƯỞNG 135.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 1.4 - 7.4.2024 * 07 / 09 phiếu bầu

7 ngày trước - 8
TRẦN LÊ NGUYÊN VŨ (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024 (02 / 05 PHIẾU)

TRẦN LÊ NGUYÊN VŨ (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 1.4 - 7.4.2024 (02 / 05 PHIẾU)

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 1.4 - 7.4.2024 * 02 / 05 phiếu bầu

7 ngày trước - 15
TRẦN DUY TÂN (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024

TRẦN DUY TÂN (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 25.3 - 31.3.2024

2 tuần trước - 29
LƯƠNG HẢI ĐĂNG (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024

LƯƠNG HẢI ĐĂNG (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 25.3 - 31.3.2024

2 tuần trước - 17
TRẦN THỊ MINH THU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024

TRẦN THỊ MINH THU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 25.3 - 31.3.2024

2 tuần trước - 27
NGUYỄN HUY (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024 (02 / 04 PHIẾU)

NGUYỄN HUY (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024 (02 / 04 PHIẾU)

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 25.3 - 31.3.2024 * 02 / 04 phiếu bầu

2 tuần trước - 18
LÊ NGỌC QUÂN (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024 (03 / 09 PHIẾU)

LÊ NGỌC QUÂN (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024 (03 / 09 PHIẾU)

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 25.3 - 31.3.2024 * 03 / 09 phiếu bầu

2 tuần trước - 17
TRẦN DUY TÂN (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024 (03 / 09 PHIẾU)

TRẦN DUY TÂN (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024 (03 / 09 PHIẾU)

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 25.3 - 31.3.2024 * 03 / 09 phiếu bầu

2 tuần trước - 17
ĐẶNG VĂN NHƯỜNG (TĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024 (08 / 10 PHIẾU)

ĐẶNG VĂN NHƯỜNG (TĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 25.3 - 31.3.2024 (08 / 10 PHIẾU)

* THƯỞNG 150.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/05 Đến 31/05/2024 * TUẦN 25.3 - 31.3.2024 * 08 / 10 phiếu bầu

2 tuần trước - 26
NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý (TĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 18.3 - 24.3.2024 (08 /09 PHIẾU)

NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý (TĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 18.3 - 24.3.2024 (08 /09 PHIẾU)

* THƯỞNG 135.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/04 Đến 30/04/2024 * TUẦN 18.3 - 24.3.2024 * 08/ 09 phiếu bầu

3 tuần trước - 77
ĐOÀN THANH HẬU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 18.3 - 24.3.2024 (04 /05 PHIẾU)

ĐOÀN THANH HẬU (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 18.3 - 24.3.2024 (04 /05 PHIẾU)

* THƯỞNG 75.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/04 Đến 30/04/2024 * TUẦN 18.3 - 24.3.2024 * 04 / 05 phiếu bầu

3 tuần trước - 16
NGUYỄN TUẤN KHA (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 18.3 - 24.3.2024 (06 /14 PHIẾU)

NGUYỄN TUẤN KHA (BĐ)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 18.3 - 24.3.2024 (06 /14 PHIẾU)

* THƯỞNG 180.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/04 Đến 30/04/2024 * TUẦN 18.3 - 24.3.2024 * 06 / 14 phiếu bầu

3 tuần trước - 14
VÕ THỊ BÍCH THUỶ (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 18.3 - 24.3.2024 (03 /13 PHIẾU)

VÕ THỊ BÍCH THUỶ (OIK)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO TẬP THỂ BẦU CHỌN TUẦN 18.3 - 24.3.2024 (03 /13 PHIẾU)

* THƯỞNG 90.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 1.000Đ / GIỜ - Từ 01/04 Đến 30/04/2024 * TUẦN 18.3 - 24.3.2024 * 03 / 13 phiếu bầu

3 tuần trước - 28
NGUYỄN HUY (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 11.3 - 17.3.2024

NGUYỄN HUY (HN)! NHÂN VIÊN XUẤT SẮC DO CỬA HÀNG TRƯỞNG BẦU CHỌN TUẦN 11.3 - 17.3.2024

* THƯỞNG 60.000 ĐỒNG * NÂNG LƯƠNG 500Đ / GIỜ - Từ 01/04 Đến 30/04/2024 * TUẦN 11.3 - 17.3.2024

3 tuần trước - 30