Vua bán hàng - nhất hệ thống 10D - Lê Đình Dương

Vua bán hàng - nhất hệ thống 10D - Lê Đình Dương

"Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ, trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng..." - St -

08/12/2018 - 342
Vua bán hàng - nhất hệ thống 11A - Lê Đình Dương

Vua bán hàng - nhất hệ thống 11A - Lê Đình Dương

"Thành công và lợi nhuận là kết quả của việc tập trung vào khách hàng và nhân viên, không phải mục tiêu." - Jack Ma -

20/11/2018 - 284
Vua bán hàng - nhất hệ thống 10C - Lê Hồng Phong

Vua bán hàng - nhất hệ thống 10C - Lê Hồng Phong

"Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi." - Elbert Hubbard-

20/11/2018 - 368
Vua bán hàng - nhất hệ thống 10A - Lê Hồng Phong

Vua bán hàng - nhất hệ thống 10A - Lê Hồng Phong

“Sự cam kết của mỗi cá nhân trong một nỗ lực nhóm chính là điều tạo nên cách làm việc của một đội ngũ, một công ty, một xã hội và một nền văn minh” - Vince Lombardi -

20/11/2018 - 378