Nhân viên giao tiếp với khách hàng xuất sắc - Hồ Thị Thu Huyên - Ông Ích Khiêm

Nhân viên giao tiếp với khách hàng xuất sắc - Hồ Thị Thu Huyên - Ông Ích Khiêm

"Bán hàng là một nghệ thuật. Không phải ai cũng có thể trở thành người bán hàng giỏi nếu không tích lũy cho mình kiến thức về sản phẩm cũng như kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng."

19/12/2018 - 337
Nhân viên giao tiếp với khách hàng xuất sắc - Ngô Thị Mỹ Trang - Lê Đình Dương

Nhân viên giao tiếp với khách hàng xuất sắc - Ngô Thị Mỹ Trang - Lê Đình Dương

"Kỹ năng giao tiếp là một công cụ quan trọng trong cuộc hành trình theo đuổi mục tiêu, dù là với gia đình, đồng nghiệp hay khách hàng của bạn." - Sưu tầm -

17/11/2018 - 284