QUYẾT ĐỊNH SA THẢI NHÂN VIÊN - ĐÀM PHƯƠNG TỐ NỮ - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 04/04/2021

QUYẾT ĐỊNH SA THẢI NHÂN VIÊN - ĐÀM PHƯƠNG TỐ NỮ - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 04/04/2021

Lý do: 1. Ngày 18 tháng 03 năm 2021 bà Đàm Phương Tố Nữlà nhân viên có ca làm việc liên quan đến quá trình chế biến món ăn vi phạm quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng...

13/04/2021 - 556
QUYẾT ĐỊNH SA THẢI NHÂN VIÊN - DƯƠNG THỊ NGỌC TUYỀN - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 05/04/2021

QUYẾT ĐỊNH SA THẢI NHÂN VIÊN - DƯƠNG THỊ NGỌC TUYỀN - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 05/04/2021

Lý do: 1. Ngày 18 tháng 03 năm 2021 bà Dương Thị Ngọc Tuyền là nhân viên bánh mì trực tiếp chế biến món ăn vi phạm quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình ảnh hệ...

13/04/2021 - 1 163
QUYẾT ĐỊNH SA THẢI NHÂN VIÊN - NGUYỄN BÙI ANH THƯ - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 05/04/2021

QUYẾT ĐỊNH SA THẢI NHÂN VIÊN - NGUYỄN BÙI ANH THƯ - CỬA HÀNG LHP TỪ NGÀY 05/04/2021

Lý do: Ngày 18 tháng 03 năm 2021 bà Nguyễn Bùi Anh Thư là nhân viên bánh mì trực tiếp chế biến món ăn vi phạm quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình ảnh hệ thống...

13/04/2021 - 972
Quyết định cho thôi việc nhân viên Cao Thị Ngọc Nga - Cửa hàng Lê Hồng Phong (05/09/2019)

Quyết định cho thôi việc nhân viên Cao Thị Ngọc Nga - Cửa hàng Lê Hồng Phong (05/09/2019)

Lý do: Không trung thực, đối phó trong công việc gây ảnh hưởng đến tập thể công ty.

05/09/2019 - 553