Huỳnh Thị Mỹ - Nhà đào tạo quản lý xuất sắc

Huỳnh Thị Mỹ - Nhà đào tạo quản lý xuất sắc

Trao thưởng cho Huỳnh Thị Mỹ vì những đóng góp và công đào tạo Quản Lý Nguyễn Văn Khương. "Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối; dựa trên sự hợp tác, không phải sự dọa dẫm." Truyền cảm...

13/08/2018 - 452
Chị Trần Lan Hương - Nhà đào tạo quản lý xuất sắc

Chị Trần Lan Hương - Nhà đào tạo quản lý xuất sắc

Trao thưởng cho Chị Trần Lan Hương vì những đóng góp và công đào tạo Quản Lý Trần Thị Liên cửa hàng Pasteur. "Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối; dựa trên sự hợp tác, không phải sự...

12/08/2018 - 307
Nhà đào tạo quản lý xuất sắc - Trần Lan Hương

Nhà đào tạo quản lý xuất sắc - Trần Lan Hương

Trao thưởng cho Chị Trần Lan Hương vì những đóng góp và công đào tạo Quản Lý Ngô Tấn Huynh cửa hàng LHP. "Nếu những hành động của bạn truyền cảm hứng cho những người khác ước mơ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều...

12/08/2018 - 301