Chi nhánh có chất lượng sản phẩm tốt nhất tháng 8 - Lê Hồng Phong

Chi nhánh có chất lượng sản phẩm tốt nhất tháng 8 - Lê Hồng Phong

"Khi bạn là thợ mộc đang đóng một cái tủ ngăn kéo đẹp, bạn sẽ không sử dụng một tấm gỗ dán cho phần lưng, cho dù mặt lưng đối diện với tường và sẽ chẳng ai thấy nó. Bạn biết nó ở đó, và...

20/11/2018 - 224
Chi nhánh có chất lượng sản phẩm tốt nhất - Hà Bổng

Chi nhánh có chất lượng sản phẩm tốt nhất - Hà Bổng

"Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ chất lượng của mình" - Emile Zola - Chúc mừng Hà Bổng là tập thể đầu tiên nhận được danh hiệu Cửa hàng có chất lượng sản phẩm tốt nhất!

18/10/2018 - 215