Tập thể truyền cảm hứng - Lê Hồng Phong

Tập thể truyền cảm hứng - Lê Hồng Phong

"Hạnh phúc là thứ không thể đến được, sở hữu được, kiếm được hay mặc vào được. Nó là trải nghiệm tinh thần của mỗi phút giây ta sống với tình yêu, vinh dự và lòng biết ơn." - Denis Waitley - Tập thể truyền cảm...

20/11/2018 - 249
Tập thể truyền cảm hứng - Lê Đình Dương

Tập thể truyền cảm hứng - Lê Đình Dương

“Chỉ cần biết rằng, khi bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được nó, dẫu cho tình hình có tệ đến đâu chăng nữa.”

17/11/2018 - 232
Tập thể truyền cảm hứng - Hà Bổng

Tập thể truyền cảm hứng - Hà Bổng

Chắc hẳn gia đình Bếp Trang còn nhớ buổi kỷ niệm 1 năm thành lập cơ sở Hà Bổng? Bên cạnh những danh hiệu khen thưởng về Người truyền cảm hứng, Nhân viên và Quản lý xuất sắc hay Tài năng diễn xuất, lãnh đạo...

18/10/2018 - 233