Thưởng du lịch Thái Lan cho nhân viên xuất sắc năm 2017 Trần Lê Nguyên Vũ - Ông Ích Khiêm

Thưởng du lịch Thái Lan cho nhân viên xuất sắc năm 2017 Trần Lê Nguyên Vũ - Ông Ích Khiêm

"Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công." Trần Lê Nguyên Vũ - Nhân viên xuất sắc năm 2017...

10/12/2018 - 509
Thưởng du lịch Thái Lan cho Võ Thị Thu Uyên - Ông Ích Khiêm

Thưởng du lịch Thái Lan cho Võ Thị Thu Uyên - Ông Ích Khiêm

"Không bao giờ nói bạn đã thất bại cho đến khi đó là nỗ lực cuối cùng của bạn. Và không bao giờ nói rằng đó là nỗ lực cuối cùng của bạn cho đến khi bạn đã thành công". Xin chúc mừng cho những nỗ...

06/11/2018 - 479
Thưởng du lịch Thái Lan cho Huỳnh Thị Mỹ - 10 Hà Bổng

Thưởng du lịch Thái Lan cho Huỳnh Thị Mỹ - 10 Hà Bổng

Trao thưởng một chuyến du lịch Thái Lan cá nhân cho Huỳnh Thị Mỹ, đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm 2017 và Hoàn thành mục tiêu Qúy I - Qúy II năm 2018. "Thành công chỉ đến với những người thực sự cố gắng...

30/10/2018 - 402
Thưởng du lịch Thái Lan cho Nguyễn Chí Tâm - quản lý chi nhánh Lê Hồng Phong - nhân viên xuất sắc 2017

Thưởng du lịch Thái Lan cho Nguyễn Chí Tâm - quản lý chi nhánh Lê Hồng Phong - nhân viên xuất sắc 2017

Để tri ân cho những công hiến của Tâm trong suốt một năm vừa qua, lãnh đạo Bếp Trang đã quyết định trao cho anh danh hiệu này cùng với phần thưởng lớn là một chuyến du lịch Thái Lan vào tháng 10 sắp tới....

01/10/2018 - 332
Thưởng 2 chuyến du lịch Malaisia & Singapore cho Lê Hữu Tình - Nhân viên xuất sắc 2017

Thưởng 2 chuyến du lịch Malaisia & Singapore cho Lê Hữu Tình - Nhân viên xuất sắc 2017

Với thành tích xuất sắc trong năm 2017, công ty quyết định tặng thưởng cho anh Lê Hữu Tình - Một chuyến du lịch Singapore cho bản thân - Một chuyến du lịch Thái Lan dành cho thành viên gia đình. Đây là phần thưởng xứng đáng dành...

Huy Phan

02/09/2018 - 362