Nhà thuyết trình xuất sắc - Ngô Tấn Huynh - Lê Hồng Phong

Nhà thuyết trình xuất sắc - Ngô Tấn Huynh - Lê Hồng Phong

"Một bài thuyết trình hoàn hảo 100% chính là đích đến cho sự chuyên nghiệp trong công việc." - Ngô Tấn Huynh -

17/11/2018 - 403
Nhà thuyết trình xuất sắc - Lê Hữu Tình - Phó tổng quản lí

Nhà thuyết trình xuất sắc - Lê Hữu Tình - Phó tổng quản lí

"Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác." - Xukhômlinski -

17/11/2018 - 217
Nhà thuyết trình xuất sắc - Nguyễn Thị Hồng - Văn phòng

Nhà thuyết trình xuất sắc - Nguyễn Thị Hồng - Văn phòng

"Một bài thuyết trình thành công cần được chuẩn bị hoàn hảo về mọi mặt, từ mở đầu cho tới khi kết thúc. Đừng biến bài nói của mình thành “đầu voi đuôi chuột” - ban đầu rất ấn tượng, nội dung rất đi vào...

17/11/2018 - 245